e-conomic

Introduktion

Dette dokument giver en beskrivelse af hvilke TimeLog data der overføres til, hvilket felt i e-conomic.

Følgende funktioner er supporteret i e-conomic integrationen.

Overordnede funktioner:

  • To vejs synkronisering af kunder
  • Import af varenumre fra e-conomic til TimeLog
  • Overførsel af bogførte fakturaer fra TimeLog til e-conomic
  • Automatisk sammenkædning af e-conomic fakturastatus og fakturanummer i TimeLog
  • TimeLog viser den enkelte fakturas beløb i e-conomic og TimeLog
  • Import af udgifter fra e-conomic til TimeLog

Features

Denne sektion indeholder en liste af features, og begrænsninger for, hvert område af integrationen.

Dimensioner

TimeLog understøtter overførsel af dimensioner på fakturaer til e-conomic.

Følgende dimensioner kan overføres til e-conomic

  • Projektnummer. Må kun bestå af tal og overføres kun hvis projektmodul er aktivt.

Valuta

TimeLog opretter ikke valutaer I e-conomic, hvis fakturaens valuta ikke findes i e-conomic. Derfor skal alle benyttede valuta i TimeLog også være oprettet i e-conomic.

Kunder

Kunder sammenkædes ved oprettelse af integrationen. Nye kunder kan overføres til e-conomic sammen med første faktura, eller importeres i TimeLog.
Den ønskede funktionalitet vælges i integrationsopsætningen.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner på en faktura i TimeLog, overføres til e-conomic sammen med fakturaerne. Kontaktpersoner i e-conomic overføres ikke til TimeLog.

Varenumre

Varenumre I e-conomic importeres ved oprettelse af integrationen. Varenumre i e-conomic kan ikke overføres, ændres eller slettes fra TimeLog.

Varenumre i e-conomic har mulighed for at få tilknyttet en afdeling i e-conomic. Den tilknyttede afdeling, bliver tilføjet de overførte fakturalinjer fra TimeLog.

Vær venligst opmærksom på, at der er ingen sammenhæng mellem afdelinger i TimeLog og e-conomic.

Medarbejdere

TimeLog medarbejdere der er angivet på en faktura, overføres til e-conomic. Medarbejderen overføres til den valgte medarbejdergruppe I e-conomic.

Fakturaer

Kun bogførte TimeLog fakturaer kan overføres til e-conomic. Fakturaer overføres som en fakturakladde i e-conomic. Ændres en faktuura i e-conomic, bliver ændringen ikke reflekteret i TimeLog.

Fakturalinjer

Feltet ”Enhed” på en TimeLog faktura overføres ikke til e-conomic på fakturakladden. Enhedskoden på fakturalinjen i e-conomic vælges på varenummerets opsætning.

Udgifter

Udgifter kan kun importeres fra e-conomic til TimeLog.

Projekter

TimeLog projektnumre kan overføres til e-conomic, hvis aktiveret i integrationen.
Projekter oprettet i TimeLog vil automatisk bliver overført til e-conomic når de oprettes.

Projektopgaver

Projektopgaver overføres ikke til e-conomic

Allokeringer

Allokerede medarbejdere overføres ikke til e-conomic

Tidsregistreringer

Tidsregistreringer overføres ikke til e-conomic 


Mapping

Denne sektion indeholder informationer om felter i TimeLog der overføres til, hvilke i e-conomic

Kunder (Customers)

Feltnavne Tekniske navne
TimeLog e-conomic TimeLog e-conomic Kommentar
Firmanavn (Company name) Navn Name Name
Kundenr. (Customer no) - CustomerNo -
Ejer (Owner) - KeyAccountManagerInitials -
Telefon (Phone) Telefon Phone PhoneNumber
Fax (Fax) Fax Fax - Dette samles under telefon
E-mail (Email) Faktura-e-mail Email Email
Website (Website) Hjemmeside Website Website
Adresse (Address) Adresse Address.Address Address Samles i "adresse"
Adresse 2 (Address 2) - Address.Address2 - Samles i "adresse"
Adresse 3 (Address 3) - Address.Address3 Samles i "adresse"
Postnr. (Postal code) Postnr. Address.ZipCode Postcode
By (City) By Address.City City
Stat (State) - Address.State -
Land (Country) Land Address.Country Country Kommer fra kundekortet
CVR-nr. (VAT no.) CVR-nr. VATNo CINumber
Giro-nr. (Giro no.) - Giro -
Organistation nr. - OrganizationNo - Benyttes kun i svenske TimeLog installationer
Valuta (Currency) Valuta Currency Currency e-conomic valuta hentes fra kundens valuta kode
EAN-nr. (EAN no.) EAN-nr. EAN Ean
- - ExternalKey Customer.GUID Bliver ikke overført. Benyttes til sammenkædning af kundenavne

Kontaktpersoner (Contact persons)

Kontaktpersoner hos kunderne, overføres kun sammen med en bogført faktura til e-conomic.

Feltnavne Tekniske navne
TimeLog e-conomic TimeLog e-conomic Kommentar
Fornavn (First name) Navn FirstName Name Samlet i "Name"
Efternavn (Last name) Navn LastName Name Samlet i "Name"
Telefon (Phone) Telefon Phone TelephoneNumber
E-mail (Email) E-mail Email Email
Min kommentar (Your comment) Bemærkning Comment Comments
Adresse(Address)
Adresse 2 (Address 2)
Adresse 3 (Address 3)
Postnr. (Postal code)
By (City)
Stat (State)
Kunde (Customer) - ExternalID Debtor Debitor i e-conomic er sammenkædet via externalKey på sammenkædede kunder

Varenumre (Product numbers)

Feltnavne Tekniske navne
TimeLog e-conomic TimeLog e-conomic Kommentar
Nr. (No.) Nr. ProuctNo Number
Navn (Name) Beskrivelse Name Name

Medarbejdere (Employees)

Medarbejdere i TimeLog bliver kun overført sammen med fakturaer, hvis de er angivet som intern reference på fakturaen.

Feltnavne Tekniske navne
TimeLog e-conomic TimeLog e-conomic Kommentar
Fornavn (First name) Navn Name Name Navn er det fulde navn i e-conomic
Efternavn (Last name) Navn Name Name Navn er det fulde navn i e-conomic
Group - Group Valgte medarbejdergruppe I integrationsopsætningen
- No. ExternalKey Number Vises ikke og benyttes til sammenkædning af medarbejdere

Fakturaer (Invoices)

Feltnavne Tekniske navne
TimeLog e-conomic TimeLog e-conomic Kommentar
Fakturanr. (Invoice no.) - InvoiceNo OtherReference Overføres ikke
Kundenr. (Customer no.) Kundenr. CustomerKey CustomerNumber
Kontaktperson nr. (Contact) - ContactKey - Kommer i forbindelser med valg af kunde
Fakturaadresse, kundeadresse (Invoice adress, Customer address) - FixedCustomerName - Bestemt af valgt på fakturakladde i TimeLog
Fakturaadresse, kontaktperson (Invoice address, contact person) - FixedAttContactFullName - Bestemt af valgt på fakturakladde i TimeLog
Fakturadato (Invoice date) Dato InvoiceDate Date
Fakturaafdeling (Department) - - Overføres ikke
Projektnavn (Project name) - Details.ProjectHeader.Name -
Projektnr. (Project no.) Projektnr. Details.ProjectHeader.No Project e-conomic accepterer kun tal i projektnummer
Rekvisionsnr. (P.O. no.) Øvrig ref. RequisitionNo Integration oprettet før d. 06-11-2018 overfører rekvisionsnr til Tekstfelt 1. Det kan ændres i integrationsopsætningen.
Kundens ref. (Customers ref) Deres reference CustomerReference YourReference
Intern reference (Internal reference) Vores reference Details.InternalReference SalesPersonCode
EAN EAN-nr. EAN EAN Et specifikt EAN nr. kan tilføjes i rekvisitions nr. Nummeret skal starte med “EAN” for at blive overført. Hvis feltet er tomt, benyttes feltet EAN ved overførslen.
Fakturaadresse: (address 1) - FixedAddress1 - Samlet i "Adresse"
Fakturaadresse: (address 2) - FixedAddress2 - Samlet i "Adresse"
Fakturaadresse: (address 3) - FixedAddress3 - Samlet i "Adresse"
By (City) - FixedCity - Samlet i "Adresse"
Postnr. (Postal code) - FixedZipCode - Samlet i "Adresse"
Land (Country) - FixedCountryISO - Samlet i "Adresse"
Overskrift (Heading) Overskrift Header Heading Tekst over 250 karaktere kan ikke overføres
Besked (Message) Tekst 1 Message TextLine1 Samlet i "TextLine1" - 1000 karakterer. Indeholder både rekvisionsnr og besked.
Betalingsbetingelser (Payment terms) Betingelser - PaymentTerms Overføres ikke. E-conomic betalingsbetingelse på kunden tilføjes fakturaen af e-conomic
Betalingsfrist (Due date) Dato DueDate DueDate
Valuta (Currency) Valuta CurrencyISO CurrencyCode Forkortelse af valuta på fakturaen
Standard rabat % (Default discount %) - DefaulDiscount InvoiceDiscCode Overføres ikke
Moms % (Default VAT %) - - - Overføres ikke. E-conomic tilføjer kundens betalingsbetingelse
TimeLog faktura ref. nr. Tekst 2 - - Benyttes til sammenkædning af overført faktura

Fakturalinjer (Invoice lines)

Feltnavne Tekniske navne
TimeLog e-conomic TimeLog e-conomic Kommentar
Varenr. (Product no.) Varenr. ProductNo Product Er importeret fra e-conomic (Product no)
Beskrivelse (Description) Varernavn Text Description Ubegrænset karaktere
Antal (Quantitty) Antal Quantity Quantity e-conomic tillader ikke antal til at være 0. Hvis det skal være 0 skal "sats" være 0 istedet.
Enhed (Unit) Enhed Unit Unit Overføres ikke. e-conomic enhed på varenummer benyttes.
Sats (rate) Pris Rate UnitNetPrice
% (%) Rabat i % Discount DiscountAsPercent

Import af udgifter (Import of expenses)

Feltnavne Tekniske navne
TimeLog e-conomic TimeLog e-conomic Kommentar
- ExternalID EntryNumber Benyttes af TimeLog til log information
Dato (Date) - Created Date
Valuta (Currency) Valuta CurrencyID Currency
Valutakurs (Exchange rate) Kurs ExchangeRate Currency
Betalingsform (Payment method) - PaymentMethod - Standard betalingsform kommer fra TimeLog opsætning
Dato (Date) Dato PurchaseDate Date
Projekt (Project) - ProjectID - Overføres kun, hvis udgiften tilhører et projekt i e-conomic
Beløb inkl. moms (Amount incl. VAT) Beløb PurchasedAmount Amount
Moms (VAT) Moms VATIncluded - Er altid sat til 0,00. Importerede udgifter er altid ekskl. moms
Kommentar (Comment) Tekst Comment entry.Account.AccountNumber
Entry InvoiceNo VoucherNumber

Projekter (Projects)

Feltnavne Tekniske navne
TimeLog e-conomic TimeLog e-conomic Kommentar
- ExternalID ProjectNo Benyttes af TimeLog til log information
Navn (Name) Navn Name Name
Beskrivelse (Description) Projektbeskrivelse Description Description