Dinero

Introduktion

Dette dokument giver en beskrivelse af hvilke TimeLog data der overføres til, hvilket felt i Dinero.

Følgende funktioner er supporteret i Dinero integrationen.

Overordnede funktioner:

  • To vejs synkronisering af kunder
  • Import af varenumre fra Dinero til TimeLog
  • Overførsel af bogførte fakturaer fra TimeLog til Dinero
  • Automatisk sammenkædning af Dinero fakturastatus og fakturanummer i TimeLog
  • TimeLog viser den enkelte fakturas beløb i Dinero og TimeLog
  • Import af udgifter fra Dinero til TimeLog


Features

Denne sektion indeholder en liste af features, og begrænsninger for, hvert område af integrationen

Dimensioner

Understøttes ikke hos Dinero

Valuta

TimeLog opretter ikke valutaer I Dinero, hvis fakturaens valuta ikke findes i Dinero. Derfor skal alle benyttede valuta i TimeLog også være oprettet i Dinero.

Kunder

Kunder sammenkædes ved oprettelse af integrationen. Nye kunder kan overføres til Dinero sammen med første faktura, eller importeres i TimeLog.

Den ønskede funktionalitet vælges i integrationsopsætningen.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner på en faktura i TimeLog, overføres til Dinero sammen med fakturaerne som att. person. Kontaktpersoner i Dinero overføres ikke til TimeLog.

Ved ny faktura til eksisterende kunde overskrives att. personen.

Varenumre

Varenumre I Dinero importeres ved oprettelse af integrationen. Varenumre i Dinero kan ikke ændres eller slettes fra TimeLog.

Medarbejdere

Medarbejdere overføres ikke til Dinero

Fakturaer

Kun bogførte TimeLog fakturaer kan overføres til Dinero. Fakturaer overføres som en fakturakladde i Dinero. Ændres en faktura i Dinero, bliver ændringen ikke reflekteret i TimeLog.

Faktura linjer

Feltet ”Enhed” på en TimeLog faktura overføres ikke til Dinero på fakturakladden. Enhedskoden på fakturalinjen i Dinero vælges på varenummerets opsætning.

Udgifter

Udgifter overføres ikke til Dinero

Projekter

Projekter overføres ikke til Dinero

Projektopgaver

Projektopgaver overføres ikke til Dinero

Allokeringer

Allokerede medarbejdere overføres ikke til Dinero

Tidsregistereringer

Tidsregistreringer overføres ikke til Dinero 


Mapping

Denne sektion indeholder informationer om felter i TimeLog der overføres til, hvilke i Dinero

Kunder

Feltnavne Tekniske navne
TimeLog Dinero TimeLog Dinero Kommentar
Firmanavn Firmanavn Name Name Obligatorisk ved oprettelse af ny
Kundenr. - CustomerNo -
Ejer - KeyAccountManagerInitials -
Telefon Telefonnummer Phone Phone
Fax - Fax -
E-mail Email Email Email
Website Hjemmeside Website Webpage
Adresse Adresse Address.Address Address Dinero understøtter kun en adresse linje
Adresse 2 - Address.Address2 -
Adresse 3 - Address.Address3 -
Postnr. Postnr Address.ZipCode Zipcode
By By Address.City City
Stat - Address.State -
Land Land Address.Country CountryKey De forkortelser der bruges er fx DK, DE eller SE
CVR-nr. CVR-nr VatNo VatNumber
Giro-nr. - GiroNo -
Organisation nr. - OrganizatioNo -
Valuta - Currency -
EAN-nr. EAN-nr. EAN EanNumber
- - Kontaktperson AttPerson Fornavn og Efternavn overføres
- - ExternalKey ContactGuid Bliver ikke overført. Benyttes til sammenkædning af kundenavne

Kontaktpersoner

Feltnavne Tekniske navne
TimeLog Dinero TimeLog Dinero Kommentar
Fornavn Att person FirstName Name Samlet i <AttPerson>, overføres på kunde
Last name Att person LastName Name Samlet i <AttPerson>, overføres på kunde
Telefon - Phone -
Email - Email Email
Min kommentar - Comment
Kunde - ExternalID Debtor Kundei Dinero er sammenkædet via externalKey på sammenkædede kunder.

Varernumre

Feltnavne Tekniske navne
TimeLog Dinero TimeLog Dinero Kommentar
Nr. No. ProductNo ProductNumbre
Navn Navn Name Name
Beskrivelse - Description

Fakturaer

Feltnavne Tekniske navne
TimeLog Dinero TimeLog Dinero Kommentar
Fakuranr. Fakturanr InvoiceNo Number
Kundenr. - CustomerKey
Kontaktperson nr. - ContactKey ContactName
Faktura adresse: (Kundens navn) Kontakt FixedCustomerName Adress
Faktura adresse: (Att kontaktperson - FixedContactFullName -
Fakturadato Dato InvoiceDate Date
Fakturaafdeling - - Layout is retrieved from the debtor in e-conomic
Projektnavn - - Contact is retrieved from e-conomic based on the CustomerReferenceID
Projektnr. - -
Rekvisionsnr. - RequisitionNo -
Kundens ref. - CustomersReference / FixedAttContactFullName - TimeLog invoiceID is noted in other reference i e-conomic
Intern reference - InternalReferenceInitials -
EAN - EAN -
Faktura adresse: (address 1) - FixedAddress1 -
Faktura adresse: (address 2) - FixedAddress2 - Message and requisitionNo is concatenated into TextLine1 in e-conomic
Faktura adresse: (address 3) - -
By - -
Postnr. - FixedZipCode -
Faktura adresse: (Landekode (ISO)) - FixedCountryISO -
Overskrift Overskrift Header Description
Besked Kommentar Comment
Betalingsbetingelser - - Overføres ikke men styres af standard indstillinger i Dinero
Betalingsfrist Forfaldsdato DueDate - Overføres ikke men styres af standard indstillinger i Dinero
Valuta - CurrencyISO Currency Forkortelse af valuta på fakturaen fx. DKK
Standard rabat % - DefaultDiscount -
Moms % - Håndteres af Dinero

Fakturalinjer

Feltnavne Tekniske navne
TimeLog Dinero TimeLog Dinero Kommentar
Varenr. Beskrivelse ProductNo Product Er importeret fra Dinero (Product no)
Beskrivelse Kommentar Text Comments
Antal Antal Quantity Quantity
Enhed Enhed Unit Unit Overføres ikke. Dinero enhed på varenumer benyttes i Dinero
Sats Stk. pris Rate UnitNetPrice
% Rabat Discount Discount I procent (%)
Moms - TotalVat Håndteres af Dinero
Beløb - TotalInclVat Håndteres af Dinero